Tuyệt chiêu bán hàng đỉnh cao – Gia tăng doanh số – Giải cứu doanh nghiệp

100.000 

Khóa học giúp bạn tìm ra lời giải cho những thách thức thuyết phục hay từ chối của khách hàng và khiến khách hàng không thể nói “Không”, giúp bạn bùng nổ doanh thu ÍT NHẤT 30%

  • Thời lượng: 02 giờ 33 phút
  • Giáo trình: 35 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành

 

Tuyệt chiêu bán hàng đỉnh cao – Gia tăng doanh số – Giải cứu doanh nghiệp

100.000