Website căn bản dành cho người làm Marketing và Kinh doanh

100.000 

Khóa học sẽ giúp bạn đi sâu vào lĩnh vực phát triển website và bắt đầu ngay với một dự án kinh doanh online để bạn biết cách kinh doanh trên internet bằng website thành công hơn dù bạn là người mới

  • Thời lượng: 06 giờ 29 phút
  • Giáo trình: 52 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Website căn bản dành cho người làm Marketing và Kinh doanh

100.000