Xây dựng mô hình 3D trong thiết kế kiến trúc bằng Sketchup – cơ bản

100.000 

Hướng dẫn sử dụng các công cụ trong Sketchup và bản vẽ kỹ thuật để xây dựng mô hình 3D trong thiết kế kiến trúc từ nền tảng nhất. Tư duy thiết kế mô hình 3D hoàn chỉnh trong Sketchup cho bạn

  • Thời lượng: 02 giờ 53 phút
  • Giáo trình: 24 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Xây dựng mô hình 3D trong thiết kế kiến trúc bằng Sketchup – cơ bản

100.000