Xây dựng nền tảng thành công cùng NLP

100.000 

Khóa học NLP này sẽ giúp bạn thấu hiểu bản thân mình. Bạn biết cách giao tiếp tốt,thay đổi tư duy,có được những kỹ thuật trong NLP từ đó vận dụng một cách hiệu quả và thành công.

  • Thời lượng: 02 giờ 49 phút
  • Giáo trình: 23 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Xây dựng nền tảng thành công cùng NLP

100.000