Xây dựng REST API Service với Node và Express

100.000 

Nắm chắc kiến thức về REST, Áp dụng Javascript ES6 vào thực tế, Xây dựng các dự án Rest API service một cách thành thạo

  • Thời lượng: 02 giờ 28 phút
  • Giáo trình: 30 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Xây dựng REST API Service với Node và Express

100.000