Yoga 30 ngày, con người mới – toàn diện trong ngoài

100.000 

Chỉ với 30 ngày học Yoga giúp bạn trở thành con người hoàn toàn mới- Yoga giúp bạn hiểu sâu hơn về cơ thể mình tâm trí trở nên sáng khoái hơn, sức khoẻ dồi dào

  • Thời lượng: 05 giờ 28 phút
  • Giáo trình: 30 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Yoga 30 ngày, con người mới – toàn diện trong ngoài

100.000