Digital Marketing Mindset – Thấu hiểu tổng quan & bản chất của Digital Marketing để có hướng đi bài bản & phát triển dài lâu

100.000 

Việc thấu hiểu tổng quan và bản chất của Digital Marketing là vô cùng quan trọng , điều này giúp bạn định hình về ngành, nghề và hướng đi bài bản của mình, từ đó quyết định chuyên môn mà mình hướng tới, đồng thời tập trung phát triển lâu dài với lựa chọn đó. Khoá học Digital Marketing Mindset tập trung vào tư duy tổng thể, giúp cho học viên hiểu được tổng quan & bản chất của ngành Digital Marketing, qua đó dẫn dắt ,soi đường cho tất cả các bạn học viên trên hành trình chinh phục lĩnh vực đầy sáng tạo, mới mẻ những cũng đầy thủ thách này.

Digital Marketing Mindset – Thấu hiểu tổng quan & bản chất của Digital Marketing để có hướng đi bài bản & phát triển dài lâu

100.000