Thấu hiểu tạo động lực cho con thế kỷ 21

100.000 

Khóa học này giúp các bậc phụ huynh thấu hiểu về năng lực của con, nhận thức rõ phương pháp tạo sự tự tin cho con và giúp con tự tin hơn trong cuộc sống

  • Thời lượng: 02 giờ 52 phút
  • Giáo trình: 26 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Thấu hiểu tạo động lực cho con thế kỷ 21

100.000