Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015 Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh

Bạn đang tìm hiểu về Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung về Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015 hữu ích với bạn.

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tổng kết hội cựu chiến binh là biểu mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo tổng kết hoạt động của hội cựu chiến binh trong một năm và đề ra phương án nhiệm vụ mới cho năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo tổng kết năm của hội cựu chiến binh và tải về sử dụng.

  • Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam
  • Diễn văn khai mạc Đại hội Cựu chiến binh

1. Cách viết báo cáo tổng kết Chi hội cựu chiến binh

Bản báo cáo tổng kết hoạt động của hội cựu chiến binh cấp cơ sở có thể dài, có thể ngắn, nội dung cũng không giống nhau do giữa các cơ sở không có mẫu chung, thống nhất song đều cần đảm bảo một số nội dung chủ yếu sau:

Phần đầu báo cáo

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên Hội cựu chiến binh cấp xã và tên Chi hội cựu chiến binh ở phía trên góc trái biểu mẫu. Ví dụ:

Hội CCB xã Tân Tiến

Chi hội CCB thôn Anh Ninh

– Tên báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi hội năm… và phương hướng, nhiệm vụ năm; Báo cáo tổng kết hoạt động công tác hội cựu chiến binh nhiệm kỳ…

Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi hội cựu chiến binh theo năm/ nhiệm kỳ

– Nêu đặc điểm tình hình chung của Chi hội: tổng số hội viên, ghi rõ số nam/ nữ, số đồng chí là thương, bệnh binh; sơ lược tình hình kinh tế gia đình hội viên.

+ Thuận lợi:

  • An ninh trật tự;
  • Trình độ dân trí;
  • Sự quan tâm của Chi bộ Đảng và các cấp chính quyền địa phương nơi Chi hội hoạt động.
  • Sự nhiệt tình, năng động, dám nghĩ, dám làm của các hội viên trong Hội.

+ Sơ lược một số khó khăn: một số hội viên kinh tế chưa vững, con em một số hội viên còn mắc vào tệ nạn xã hội…

– Nêu cụ thể những thành tựu trong mọt năm/ nhiệm kỳ hoạt động của Chi hội:

+ Về tư tưởng chính trị của hội viên.

+ Về công tác tổ chức cần ghi rõ các chỉ tiêu đạt được:

  • Số hội viên được kết nạp là bao nhiêu, đạt chỉ tiêu hay không.
  • Thống kê tổng số hội viên theo nam/ nữ, tuổi đời, cấp bậc.
  • Số và tỉ lệ hội viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Công tác tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên:

+ Tổng kết các khoản thu nộp hội phí cũng như các loại quỹ tình nghĩa, quỹ Chi hội… theo quy định của hội Cựu chiến binh Việt Nam.

+ Thống kê các khoản chi: thăm hỏi, phúng viếng hội viên và người thân.

+ Thống kê các khoản trích quỹ ủng hộ.

– Tổng kết công tác tham gia xây dựng địa phương của Chi hội cựu chiến binh:

+ Hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia vào Chi bộ, Tổ dân phố.

+ Tham gia vào các cuộc vận động của Đảng, các cuộc phát động của địa phương.

– Đánh giá xét thi đua theo tiêu chuẩn:

+ Ghi rõ các chỉ tiêu bình xét Chi hội đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”.

+ Cá nhân hội viên đạt danh hiệu “Hội viên cựu chiến binh gương mẫu”

– Chỉ ra các hạn chế, tồn tại trong hoạt động của Chi hội: chất lượng hội viên, ý thức tham gia sinh hoạt.

Phần 2: Đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới/ nhiệm kỳ tới

– Nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ.

– Đưa ra các chỉ tiêu cụ thể: về hội viên, về Chi hội.

Phần cuối

– Ghi rõ nơi gửi báo cáo.

– Chi hội trưởng Chi hội ký và ghi rõ họ tên lên báo cáo.

2. Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh (Số 1)

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Hội CCB năm …….., phương hướng nhiệm vụ năm ……..

I. Đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội năm ……….

Đặc điểm tình hình: Năm ……tình hình thế gới, khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp khó lường đặc biệt tình hình biển Đông, phía Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 8 thăm giò trái phép tại khu vực bãi Tư Chính thuộc thềm lục địa Việt Nam, tình hình trong nước cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta đã đem lại kết quả tốt đẹp lòng tin của nhân dân đối Đảng ngày càng được củng cố vững chắc; năm 2019 Quảng Ninh vẫn tiếp tục đạt tăng trưởng kinh tế cao. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ “Nghị quyết ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021” đến tháng 12 năm 2019 sát nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã và huyện Hoành Bồ được sát nhập với TP Hạ Long. Tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Các cấp hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác năm 2019 trong đó tập trung thực hiện kế hoạch Đại hội (hội nghị) tổng kết thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn (2014-2019); kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam; Thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh “nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn……; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội “CCB gương” mẫu lần thứ VI giai đoạn (2014-…..) gắn với phong trào thi đua của địa phương, cơ quan đơn vị

1. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững, ổn định chính trị ở cơ sở

Tập trung quán triệt Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/12/2019 của Tỉnh ủy ……….. về phương hướng nhiệm vụ năm ……; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2 và các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Hội và cán bộ hội viên Hội CCB nhằm giáo dục, động viên cán bộ, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn. Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN.

Các cấp Hội đã phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ trong công tác tổ chức, trong sinh hoạt đấu tranh phê bình và tự phê bình. Nhất là dân chủ trong thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong Hội, đồng thời tuyên truyền cho các cấp Hội và hội viên tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, vận động nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Triển khai xây dựng các kế hoạch: (1) Kế Hoạch công tác Hội năm ……..; (2) Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm ……..; (3) Kế Hoạch công tác tuyên giáo; (4) Kế Hoạch công tác tổ chức, Chính sách; (5) Kế Hoạch công tác Kiểm tra, giám sát; (6) Kế Hoạch công tác kinh tế; (7) Kế Hoạch “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm ……..của Hội CCB tỉnh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” “Trung thành – Đoàn kết- gương mẫu- đổi mới” xây dựng Hội TSVM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội CCBVN lần thứ VI và 30 năm ngày thành lập Hội CCB VN (6/12/1989-6/12/…….); …………..

Các cấp Hội tích cực tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp ở địa phương, cơ sở, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong khu dân cư trong năm ……… Toàn tỉnh tham gia hòa giải được gần 1.500 vụ việc (toàn tỉnh hiện có 1.557 tổ hòa giải) chủ yếu các mẫu thuẫn trong gia đình, xóm làng… trong năm không để xảy ra “điểm nóng”. Các cấp Hội, hội viên đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giữ vững ANCT, TTATXH. Tích cực động viên hội viên gương mẫu chấp hành và tạo điều kiện thuận lợi cho cho địa phương và các nhà thầu giải phóng mặt bằng làm đường và các công trình phúc lợi XH [1]; Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa mới. Tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn trong dân cư nên cơ bản các địa phương bảo đảm được gia đình hòa thuận, tình làng nghĩa xóm được bình yên.

Năm ……Hội CCB tỉnh đã hoàn thành các kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Hội CCB VN: (1) Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá về tổ chức cơ sở; (2) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm …..; phương hướng, nhiệm vụ năm ……; (3) Báo cáo kết quả giải quyết 02 vụ việc tỉnh giao năm ….; (4) Báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm ……; (5) Báo cáo kết quả thực hiện mô hình của CCB năm ….; (6) Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm ……; ………

2. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống và tham gia các cuộc vận động, các phong trào xây dựng đời sống VH-XH ở địa phương cơ sở.

Quán triệt và thực hiện Hướng dẫn số 42/HD-CCB V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đón Tết Nguyên đán ………... Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” Kỷ Hợi với tinh thần vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm.

Tham gia các hoạt động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do địa phương phát động, các hoạt động dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi cư trú. Cán bộ, hội viên trong toàn Hội đã trồng 66,080 cây ăn quả, cây lấy gỗ. Các đơn vị làm tốt TP Cẩm phả trồng 4.730 cây; Tiên Yên trồng 5.700 cây.

Các tổ chức Hội và hội viên tích cực tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia gia đình và người có công, các hộ nghèo, hội viên Hội CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cụ thể: các cấp Hội đã thăm hỏi tặng quà cho đối tượng chính sách, hội viên Hội CCB có hoàn cảnh khó khăn 1.625 suất quà tổng số tiền là: 698.100.000đ. Hội CCB các huyện, TX,TP phối hợp thăm tặng quà động viên Tân binh lên đường nhập ngũ 1.900 suất quà tổng số tiền 315 trđ

Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện đề án nhiệm vụ giải pháp đưa các xã sớm về đích Nông thôn mới và ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành chương trình 135 năm 2019 tại huyện Hải Hà .

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nước sạch vì tương lai học đường” do CCB Tỉnh phát động khoan 05 giếng và lắp đặt đồng bộ 05 máy bơm, 05 téc nước nhằm giúp 5 điểm trường tiểu học, mầm non của thôn, xã đặc biệt khó khăn xã Quảng Sơn, Quảng Đức và Tiến Tới huyện Hải Hà, tổng trị giá công trình 205,936 triệu đồng, đã có trên 600 học sinh và thầy cô giáo được hưởng lợi từ công trình này.

Phối hợp, tham gia hưởng ứng các Cuộc vận động ở địa phương (Người VN ưu tiên dùng hàng VN, Vệ sinh an toàn thực phẩm…) tuyên truyền 14 lần cho trên 500 trăm lượt người nghe; tham gia thực hiện thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, các cấp hội đã tham gia tích cực và hiệu quả góp phần làm cho môi trường trong lành.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm …… và triển khai nhiệm vụ năm 2019; triển khai thực hiện Công văn số 34/CCB-KT ngày 15/2/2019 “V/v khuyến khích các HTX, các doanh nghiệp Hiệp hội CCB đăng ký sản phẩm Ocop” kết quả triển khai đăng ký sản phẩm Ocop đã có 24 doanh nhiệp, HTX, các cơ sở sản xuất do CCB làm chủ với 18 sản phẩm tham gia hội chợ bán hàng Ocop của tỉnh trong đó 4 sản phẩm đại tiêu chuẩn 5 sao, 02 sản phẩn đạt 4 sao 3 sản phẩm đại 3 sao và 8 sản phẩm đăng ký bán hàng Hội chợ

Chương trình tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” trong 2 năm…….hoàn thành chỉ tiêu tặng 30 nhà “Nghĩa tình đồng đội

Khánh thành bàn giao 17 nhà, sửa chữa 07 nhà vượt chỉ tiêu so kế hoạch đề ra 05 nhà xây mới và 07 nhà sửa chữa (kinh phí xây nhà mới 4.195 tr đồng trong đó CCB đóng góp 865 triệu đồng, tham gia 145 ngày công lao động, sửa chữa nhà 103,10 tr đồng tham gia 37 ngày công lao động. Tổng kinh phí ……. triệu đồng trong đó CCB đóng góp …….. và ….ngày công (kế hoạch giao năm ……xây mới 12 nhà thực hiện 17 nhà vượt kế hoạch 5 nhà và sửa chữa 7 nhà) các đơn vị đều hoàn thành và vượt chi tiêu đề ra.

Hội CCB tham gia hiến đất xây dựng Nông thôn mới và các công trình an sinh xã hội 78.700,20 m2 đất, đóng góp 2.870,97 triệu đồng và tham gia 21.467 ngày công, làm đường nông thôm mới , sửa chữa nâng cấp 384,64km đường, nạo vét 39,74km kênh mương, tham gia chăm sóc 16ha rừng phòng hộ và 4,5ha rừng ngập mặn.

Tập huấn xây dựng mô hình kinh tế “CCB chung sức chung lòng giúp nhau giảm nghèo” khu vực miền núi; xây dựng kế hoạch “Những tấn xi măng” xây dựng nông thôn mứi giúp xã Quảng Sơn huyện Hải Hà góp phần hoàn thành về đích NTM huyện Hải Hà trong năm 2020.

3. Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Phối hợp tuyên truyền, triển khai ký kết hội viên Hội CCB không tham gia vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tàng trữ, đốt pháo nổ thả đèn trời và các hoạt động mê tín, dị đoan.

Năm …..toàn tỉnh Hội đã có 1.852 tổ An ninh tự quản do CCB làm nòng cốt với 25.916 tổ viên trong đó có 9.424 tổ viên là hội viên Hội CCB tăng 151 tổ, đã có 151/166 tổ đủ điều kiện. Có1083 hội viên thường xuyên hoạt động trong đó tập trung vào các ngày lễ, Tết (riêng trong những ngày nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi toàn tỉnh hội đã có trên 1.695 lượt tổ phối hợp tuần tra cơ động với trên 5.000 lượt cán bộ hội viên Hội CCB tham gia)

Hội CCB các cấp cơ sở tích cực tham gia cùng các lực lượng Công an, Quân sự, DQTV tuần tra bảo vệ trước trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đặc biệt các địa phương có lễ hội như: Chùa Yên Tử TP Uông Bí, Đền Cửa Ông TP Cẩm Phả, khu di tích nhà Trần tại TX Đông Triều, Chùa Cái Bầu huyện Vân Đồn, lễ hội Tiên công TX Quảng Yên, Đền Xã Tắc TP Mong Cái, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB.

Thực hiện ngày chủ nhật xanh các cấp Hội cơ sở tích cực hưởng ứng tham gia hàng nghìn ngày công góp phần làm cho đường làng ngõ phố luôn được sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn (làm tốt hơn có Hội CCB thành phố Cẩm Phả, huyện Tiên yên, TP Hạ Long và TP Uông Bí).

Tích cực vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia các cuộc vận động do Mặt trận tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động ủng hộ quỹ, các hoạt động tình nghĩa Quyên góp ủng hộ kinh phí xây nhà khách Điện Biên Hội được 50.000.000 đồng, ; Hưởng ứng phát động tháng hành động vì tre em cơ quan tỉnh hội ủng hộ quỹ 1.000.000đ; toàn tỉnh hội ủng hộ quỹ thiên tai, bão lụt 652,04 trđ; quỹ vì người nghèo 626,06 triệu đồng; quỹ chất độc hóa học 156,87 triệu đồng; quỹ khuyến học 245,365 triệu đồng; ủng hộ các quyc khác 939,30 triệu đồng…

Chỉ đạo các cấp Hội cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, LLVT địa phương tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyển kỷ niệm ….năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/….., thăm hỏi tặng quà tổng số quà tặng đối tượng chính sách trị giá ……..đ (trong đó khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho 360 đối tượng chính sách); tham gia trên 300 ngày công quét dọn chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ;

4. Phối hợp với ĐTN tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tập hợp Cựu Quân nhân

Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm …năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 – 17/02/….); kỷ niệm …..năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/……). Tham mưu phối hợp tổ chức đoàn CCB tỉnh, Hội CCB cơ quan Đảng ủy khối, MTTQ và các đoàn thể CT – XH tỉnh dâng hương, dâng hoa viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn, TP Móng cái (ngày 13/02/…..). Cụm thi đua số 2 khối CCB Các quan tỉnh đã tổ chức tuyên truyền học tập theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam tổ chức 02 buổi nói chuyện truyền thống cho 290 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên cơ quan khối tỉnh nghe.

Chỉ đạo Hội CCB các địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, giao lưu, nói chuyện truyền thống được 20 buổi cho trên 2.000 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ năm 2019. Hội CCB các cấp phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hiện tốt chính sách HPQĐ động viên, thăm hỏi, tặng quà cho 1.900 thanh niên lên đường nhập ngũ bình quân mỗi đồng chí từ 3 – 5 triệu đồng.

Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập hợp, động viên Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân.

5. Công tác đối ngoại nhân dân

Quán triệt công tác đối ngoại của tỉnh thống nhất lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện trên cả 3 kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại nhân dân, Chỉ đạo hội CCB các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn Trung Quốc thực hiện tốt ngoại giao nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày quốc khánh Trung Quốc. Hội CCB các xã Biên giới cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sang thăm hỏi chúc Tết (xã Hoành Mô, Đồng Văn huyện Bình Liêu) thăm chúc Tết chấn Động Trung (Trung Quốc), Quảng Đức, Quảng Sơn Hải Hà và Móng Cái qua đó góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị phát triển.

Cử 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tham gia đoàn công tác TW Hội CCB Việt Nam Thăm quan một số nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động Cách mạng tại tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.

6. Công tác xây dựng Hội TSVM

6.1. Về chính trị tư tưởng

Các cấp Hội, Hội viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng do cấp ủy tổ chức. Tuyên truyền quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là thực hiện Chị thị 05 của Bộ chính trị “ Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 14 ngày 4/12/……của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm ……

Các cấp Hội làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Chính vì vậy tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên ôn định, lập trường kiên định vững vàng, luôn chấp hành đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách của nhà nước, đến nay không có hội viên vi phạm kỷ luật, khiếu kiện, tham gia khiếu kiện và tham gia các tà đạo, thực sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Truyên truyền trên Báo, Đài truyền hình bằng những gương CCB những tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn….. và kỷ niệm ….năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chị thị 05“ Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Phát động phong trào thi đua kỷ niệm …năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6.2 Về công tác tổ chức, Chính sách.

Báo cáo rà soát, quy hoạch năm ……, đánh giá nhận xét cán bộ Thường trực Hội huyện, TX,TP; chuẩn y quyết định bổ sung BCH Hội CCB TX Quảng yên, huyện Đầm Hà, Bình Liêu và TP Móng Cái, chỉ đạo Hội CCB TX Đông Triều thống nhất sát nhập Hội CCB khối cơ quan đảng, chính quyền.

Tổ chức Hội: năm ….Hội cấp trên cơ sở 16, Hội cơ sở trực thuộc 01, Hội cơ ở 311; cấp xã, phường TT 186, khối 487:125 cơ sở hội. Phát triển hội viên mới: trong năm toàn tỉnh Hội kết nạp được 1261/1240 hội viên đạt tỉ lệ 101,7 % so với kế hoạch nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 55.965 đồng chí đạt tỷ lện 96%.

Số lượng câu lạc bộ Cựu quân nhân tính đến tháng 12……..có 230 câu lạc bộ/8936 hội viên tham gia (toàn tỉnh hiện có……… Cựu quân nhân).

Công tác tập huấn năm …….các cấp hội đã tổ chức cho 2.114 cán bộ hội viên tham gia.

Tiếp nhận 20 triệu đồng từ quỹ khuyến học của Hội CCB Việt Nam (gia đình CCB Lê Văn Kiểm tặng 20 cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn mỗi cháo 1 triệu đồng); tiếp nhận 60 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội của TW Hội CCB Việt Nam xây tặng 01 hội viên Hội CCB đồng thời là Nạn nhân chất độc da cam tại xã Đồng Sơn huyện Hoành Bồ.

6.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát Ngân hàng CS-XH năm …….đã tiến hành kiểm tra 13/14 huyện hội về triển khai thực hiện công tác kinh tế và thực hiện ủy thác tổng số 126 lần (cấp tỉnh 13; cấp huyện 35; cấp xã phường 78).

Tiếp nhận 02 đơn đề nghị của hội viên Hội CCB (ông Vũ Văn Nam) Phường Bãi Cháy (ông Bùi văn Minh) phường cao Thắng, TP Hạ Long, chuyển nội dung đơn đến Hội CCB TP Hạ Long xem xét giải quyết theo thâm quyền; báo cáo kết quả giải quyết 02 vụ việc do Tỉnh ủy giao năm 2018 (đã giải quyết xong).

Triển khai kế hoạch Công tác Kiểm tra, giám sát quý III/….cho 14 huyện Hội, tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận tỉnh ủy KT việc thực hiện Kết luận 62 –KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ VN và các đoàn thể CT-XH.

Triển khai hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội CCB và tổng hợp báo cáo kết quả 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm ………

* Đặc điểm tình hình:

Là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng tiếp tục ổn định và có bước phát triển mới, an ninh chính trị toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất của cán bộ, hội viên và nhân dân ngày được cải thiện, thế giới và khu vực, hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu, khách quan. Cơ hội nhiều song cũng tiềm ẩn những diễn biến, thách thức phức tạp, khó lường.

Trong nước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra nhức nhối. An ninh chính trị – xã hội vẫn còn nhiều vấn đề hội viên, nhân dân lo lắng, nhất là tình hình biển Đông, tệ nạn xã hội, mua bán, sử dụng ma túy, luận điệu sai trái trên internet, các trang mạng xã hội.

Thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, kích động, bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt chống bệnh công thần, kiêu ngạo, xuyên tạc lịch sử, kích động biểu tình, chiến tranh… với sự cấu kết của các đối tượng trong và ngoài nước.

1. Phương hướng chung:

Tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; Nâng cao ý thức tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; Gương mẫu trong các phong trào cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đổi mới và nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội CCB Việt Nam.

2. Những chỉ tiêu chủ yếu:

Phấn đấu 100% hội viên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng.

Phấn đấu 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp quản lý, 100% tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn kết nạp được Hội viên mới.

Có 95% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; 95% trở lên Hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, không có hội viên vi phạm pháp luật phải xử lý.

3. Một số nhiệm vụ giải pháp chính

3.1. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc.

Từng cấp Hội làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng thực hiện nghĩa vụ công dân ở cơ sở.

Quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp, Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4 tháng 7 năm 2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ (2020 -2025); tích cực tham gia góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2020: “Tăng cường đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“, các chỉ thị của Đảng, Nhà nước Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam.

Các cấp hội cụ thể hóa chuẩn mực 38 chữ “Trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân – Gương mẫu, chủ động, tâm huyết trong công tác Hội – Đoàn kết với đồng nghiệp, bám sát cơ sở – Trách nhiệm với gia đình, tận tâm giúp đồng đội”. Bằng những mô hình, phần việc thực hiện chủ đề hành động của tất cả các tổ chức Hội “Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phấn đấu không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong nội bộ.

Các cấp hội tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch số74/KH-CCB ngày 24/10/2019 “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. Chú trọng xây dựng “Lực lượng nòng cốt trong Hội Cựu chiến binh”. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây”“chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Thực hiện tốt quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

3.2. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương

Tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Bổ sung, điều chỉnh nội dung hướng dẫn 15 về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tham gia nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020, làm tốt công tác tham mưu cho cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp UBND, cơ quan quân sự địa phương, tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, động viên thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân tham gia thực hiện các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn … trên địa bàn.

Quán triệt, tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; Chương trình phối hợp số 707/2014/CTr-CAT-HCCB ngày 22/4/2014 giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Công an tỉnh “về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong tình hình hiện nay”. Tập trung chỉ đạo các mô hình xây dựng mới, mô hình “Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự” do cựu chiến binh làm nòng cốt, mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự khu phố” do cựu chiến binh làm nòng cốt.

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 195/CTPH-BATGT-CCB ngày 05/7/2019 thực hiện cuộc vận động giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, giai đoạn 2018-2023 giữa Hội Cựu chiến binh với Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm 2020: “Đã uống rượu bia, không lái xe”; xây dựng ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm

3.3. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo bền vững, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa.

Đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh ……… chung sức, chung lòng, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, duy trì thực hiện phương châm 3 giúp “Giúp giống vốn, Giúp công, Giúp kỹ thuật”, xây dựng được nhiều mô hình làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa OCOP nhằm phát triển kinh tế, chống tái nghèo bền vững.

Hiệp hội Doanh nhân CCB hăng hái tham gia phát triển kinh tế – xã hội với phong trào thi đua “Doanh nhân CCB Quảng Ninh gương mẫu ,hội nhập sản xuất kinh doanh giỏi”.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Hội CCB tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh.

Đặc biệt, các cấp Hội phải huy động tiềm năng, thế mạnh của Hội Cựu chiến binh hăng hái tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”. Tiếp tục hiến kế, hiến công, góp tiền xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Chấp hành nghiêm các quy định về: Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc cưới, việc tang, không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, đèn trời, tham gia bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, ủng hộ cuộc vận động “Vì người nghèo”, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Năm …….., tiếp tục chủ trương duy trì bền vững phát huy hiệu quả 2 phong trào, 2 chương trình, 1 mô hình, đó là:

– 2 phong trào:

+ Phong trào “Thắp sáng đường quê”;

+ Phong trào xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

– 2 chương trình:

+ Chương trình “Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới” theo kế hoạch số 70/KH-CCB ngày 05/9/2019;

+ Chương trình “Nước sạch vì tương lai học đường”

– 1 mô hình: Mô hình kinh tế “Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh”

Phấn đấu các đơn vị trực thuộc Hội CCB tỉnh có một phần việc, một công trình có giá trị thiết thực, chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (do các đơn vị xác định báo cáo), tập trung xây mới, sửa chữa nhà cho đồng đội có khó khăn về nhà ở. Đồng thời phát động Hội cựu chiến binh mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất một công trình phúc lợi như: Cột cờ, cổng chào, nhà văn hóa, sửa chữa nâng cấp trường mẫu giáo, công trình vệ sinh, dựng bia ghi tên liệt sỹ tại các nghĩa trang, v.v…

4. Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp ký kết với UBND, với Quân sự, Công an, Đoàn thanh niên, Hội nạn nhân chất độc Da cam, Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn (Phòng nông nghiệp) .

5. Công tác pháp luật.

Phối hợp sở tư pháp và các tổ chức chính trị XH đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, giám sát thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tham hòa giải, phối hợp sở Tư pháp, MTTQ tỉnh tham gia khảo sát do lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh (sipap).

Tham gia hội thẩm nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh.

6. Công tác đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo hội CCB các địa phương (Bình Liêu, Hải Hà, TP Móng Cái) có chung đường biên giới với nước bạn Trung Quốc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt ngoại giao nhân dân góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị.

7. Công tác xây dựng Hội TSVM.

7.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục và hoạt động thi đua.

Tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/…..) và đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp Hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên Hội CCB nhất là các cấp cơ sở; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị thiết thực hiệu quả trọng tâm là học tập thực hiện tốt chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh“; quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh đó là ” Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm ……

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kỷ niệm …….năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 -30/4/…..)

+ Phối hợp với Đoàn thanh niêm tổ chức giao lưu truyền hình với chủ đề ” Xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng” giữa nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ, tổ chức các đoàn CCB là những đồng chí trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đi dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ và thăn lại chiến trường xưa (nếu có điều kiện).

+ Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đại biểu CCB trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, đại biểu các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ (tiêu biểu), thân nhân cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DKI.

7.2 Công tác tổ chức.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 -2022 Hội CCB tỉnh Quảng Ninh; thực hiện tốt quy hoạch nhân sự cán bộ thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, Ban chấp hành vững mạnh tâm huyết, nhiệt tình trách nhiệm trong công tác Hội từ cấp xã, phường nhất là cán bộ chủ chốt cấp huyện, tỉnh.

Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt sắp xếp đội ngũ cán bộ sau khi có quyết định sát nhập sát nhập huyện Hoành Bồ về thành phố Hạ Long và các xã trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo Hội CCB các huyện thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm động viện các Cựu quân nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ, Ban liện lạc hoạt động đạt hiệu quả nhằm động viên các Cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực đóng góp xây dựng quê hương giầu đẹp.

7.3 Công tác chính sách.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ của Chính phủ, tham gia cung cấp thông tin và tìm kiếm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 của địa phương. Phối hợp tham gia các hoạt động chính sách XH, phong trào “đền ơn đáp nghĩa

3. Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh (Số 2)

Hội CCB xã…………………….

Chi hội CCB……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NĂM ……..

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM ………

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM….. CỦA CHI HỘI CCB………

1. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi:

Chi hội CCB thuộc địa bàn tổ dân phố ….. Chi hội có … đồng chí hội viên CCB (trong đó có …. nam và …. đ/c nữ).

Chi Hội có 02 hội viên là thương binh (Đ/c …….. và Đ/c ………), 01 là chất độc da cam (đ/c………..) .

– Chị hội dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng có … Đảng viên trong đó có 50% số Đảng viên là cán bộ quân đội và công an nghỉ hưu và …. Đảng viên sinh hoạt 2 chiều theo NĐ 76. Đây là thế mạnh của chi bộ và tổ dân phố số …..

– An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo tốt, không có tệ nạn xã hội, không có hộ nghèo. Trình độ dân trí khá cao.

b. Khó khăn

– Năm ……. là năm có thời tiết nắng nóng kéo dài, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm bởi khí thải các các phương tiện tham gia giao thông, rác thải sinh hoạt của các nhà hàng, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hộ kinh doanh gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân tổ dân phố. Và một số khó khăn……..

Thực hiện kết hoạch công tác năm của Hội CCB phường, nghị quyết của Chi bộ – Chi hội CCB số….. đã triển khai tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

2. Xây dựng chi hội trong sạch vững mạnh

a. Về chính trị tư tưởng

– Tư tưởng của cán bộ hội viên cơ bản kiên định vững vàng, thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện tốt chế độ học tập nghị quyết và các tài liệu học tập chuyên đề cho cán bộ hội viên. Phối hợp cùng chi bộ thông báo tình hình thời sự, tin trong nước và quốc tế để cán bộ hội viên nắm vững chủ trương, đường lối quân sự và nghệ thuật đối ngoại của Đảng ta.

Động viên hội viên, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, giản dị trong cuộc sống. Tích cực hưởng ứng cuộc thi và viết về gương “người tốt việc tốt năm …..

b. Về công tác tổ chức

– Tổ chức tốt hội nghị Tổng kết năm 20…. và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 20…..

– Năm 20… trong điều kiện khó khăn chi phối, chi hội đã có nhiều có gắng hoàn thành và vược chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nội bộ đoàn kết thống nhất, tư tưởng hội viên kiên định, vững vàng.

– Về số, chất lượng hội viên của chi hội tính đến…………. (Báo cáo theo mẫu đã gửi về Hội phường)

– Trong năm, chi hội xét và đề nghị kết nạp … Hội viên mới đạt….% so với kế hoạch.

Như vậy: Chi hội CCB số …. hiện nay có ….. Hội viên (tính đến ………)

Nam:…… ; Nữ…….: ; tuổi đời thấp nhất ….; Cao nhất … (Đ/C………………..)

– Cấp Đại tá: …. đ/c ; Thiếu, Trung tá …….đ/c; Cấp úy ……đ/c; HS quan chiến sĩ : ….. đ/c

– Cán bộ hội viên là Đảng viên: …/… ~ ….%

– Chi hội đã duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của điều lệ Hội, Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt bình quân…. – …% quân số

3. Công tác tình nghĩa, chăm lo đời sống, vật chất tnh thần:

– Việc thu, nộp hội phí, quỹ tình nghĩa, quỹ hội phường, quỹ Chi hội, thực hiện theo đúng quy định của hội CCB Việt Nam

– Chi hội đã tổ chức tốt thăm hỏi …. hội viên ốm đau + thăm viếng … gia đình có người thân mất với tổng số tiền là ….đ.

– Trích quĩ hội đóng góp ủng hộ Trường Sa và đồng bào miền Nam bị hạn và ngập mặn; với số tiền là ……đ

– 100% gia đình hội viên tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, đồng bảo bị thiên tai bão lụt v.v… với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cao.

– Phổ biến và thực hiện các chính sách xã hội đối với các hội viên CCB như bảo hiểm y tế theo qui định của trên.

– Nhân kỷ niệm ….. năm Bác Hồ về Cao Bằng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội phường tổ chức cho cán bộ, hội viên và thân nhân đi tham quan học tập, truyền thống theo kế hoạch đạt mục đích yêu cầu đề ra. Chi hội có …. Hội viên tham gia chuyến đi được đánh giá là an toàn, thành công và có nhiều ý nghĩa thiết thực.

4. Tham gia xây dựng địa phương:

– Mối quan hệ phối hợp với cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thế chính trị xã hội trong tổ dân phố: Hội viên CCB tham gia vào Chi bộ và Tổ dân phố: có …. hội viên ; Ban bảo vệ dân phố ….. hội viên.

– Tích cực hưởng ứng và gương mẫu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ……..và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ ……….. Chi hội có ….hội viên tham gia tổ bầu cử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện và hưởng ứng 3 cuộc vận động lớn của Quốc gia.

Một là: Cuộc vận động “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

Hai là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ba là: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tích cực tham gia các hoạt động văn thể, vệ sinh môi trường, phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia 2 giải chạy dai sức do báo Hà Nội mới tổ chức trong năm. Chi hội có ….. lượt đ/c tham gia 2 lượt chạy. Tuy nhiên không đạt giải nhưng ở độ tuổi ngoài 60 vẫn chạy tốt. Các hội viện và gia đình hội viên tự tập luyện những môn thể thao mình yêu thích, phù hợp với điều kiện sức khỏe như cầu lông, bóng bàn, đi bộ v.v….

– Tích cực tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng tổ dân phố an toàn” Chi hội có 01 hội viên tham gia lực lượng dân phòng, tuần tra góp phần bảo vệ trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Đánh giá xét thi đua theo tiêu chuẩn

a. Về cá nhân “Hội viên CCB gương mẫu”

– …./…. HV (100%) đề nghị có danh sách kèm theo

b. Chi hội “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”

– …./…. HV (100%) cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

– 100% các nhân đạt danh hiệu Hội viên CCB gương mẫu

– Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước

Đề nghị Chi hội CCB số …. đạt ” “Trong sạch vững mạnh xuất sắc” năm…….

Tóm lại: Năm………. Chi hội đã hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, tổ dân phố và cán bộ hội viên hội CCB .

Tuy vậy hoạt động của Chi hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau:

6. Những mặt hạn chế, tồn tại:

– Một số HV còn sức khỏe đi làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình nên ít tham gia sinh hoạt và các hoạt động khi được phân công.

– Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt chưa đều, nội dung sinh hoạt còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 20… – CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Phương hướng, nhiệm vụ

– Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

– Vận động và tập hợp các thế hệ CCB, xây dựng chi hội “trong sạch, vững mạnh, xuất sắc” đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi hội.

2. Chỉ tiêu:

– 100% HV có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có HV nào mắc sai phạm về quan điểm chính trị, thực hiện tốt quy định “3 không, 1 bảo đảm” đó là:

+ Không phát ngôn làm trái đường lối, quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước.

+ Không tàng trữ, phát tán tài liệu, lan truyền các thông tin ngoài quy định.

+ Không ký tên vào danh sách khiếu kiện và tham gia vào các đoàn khiếu kiện khi bị kích động

+ Bảo đảm dân chủ, đoàn kết, kỷ luật trong xây dựng và hoạt động của hội

– Phấn đấu chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc

– 100% Hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”

– 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá.

– Không có con mắc nghiện và tái mắc nghiện, phạm tội hình sự.

– Xét và đề nghị Hội phường kết nạp mới 1 hội viên có chất lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc điều lệ Hội.

– Rà soát và đề nghị tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí hội viên đủ tiêu chuẩn

– Lập danh sách gửi về hội phường những đồng chí sinh năm …………..(70,80,90) để tổ chức mừng thọ vào dịp đầu xuân 20…. (Chi hội có … hội viên là đ/c ………… sinh …..đủ tiêu chuẩn)

– Tham gia nhiệt tình các phong trào văn thể, vệ sinh môi trường ủng hộ các quỹ tình nghĩa, quỹ hoạt động do Hội phường và cấp trên phát động.

Đề nghị khen thưởng 20…. (Bình bầu trực tiếp tại Hội nghị Tổng kết năm vào tháng …..: Chi hội “Trong sạch VMXS”; Cá Nhân: đ/c ………….)./.

Nơi gửi:

-Hội CCB phường

CHI HỘI TRƯỞNG

4. Báo cáo tổng kết hội cựu chiến binh (số 3)

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH NHIỆM KỲ……..

Thực hiện hướng dẫn của BCH xã …………………. về công tác tổng kết chi hội cựu chiến binh nhiệm kỳ………….

I. Đặc điểm của Chi hội:

Trong 5 năm qua tập trung xây dựng Chi hội, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho nhân dân.

Bảo vệ Đảng, Chính quyền giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở, tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, các đường lối, chính sách của Nhà nước, địa phương; thực hiện công tác và chương trình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống kinh tế cho hội viên giảm được nghèo, gia đình hội viên sản xuất kinh doanh dịch vụ ngành nghề có thu nhập cao trong năm qua.

Tổng số hội viên là 49 hội viên, gia đình hội viên khá đạt 98%, gia đình hội viên giàu 45%, quỹ đóng góp của hội viên……….đồng bình quân/ hội viên. Trong đó quỹ cho hội viên vay phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trong 5 năm qua.

Kính thưa đại hội, các gia đình có Thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách làm kinh tế phát triển hộ gia đình.

Trong 5 năm qua tổ chức các cuộc ủng hộ do Hội phát động đã ủng hộ được …………đồng.

Gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa 98%, gia đình hội viên gương mẫu đạt 95%, chi hội giáo dục tuyên truyền truyền thống cách mạng anh hùng của nhiều thế hệ trẻ, đồng thời công tác phối hợp giáo dục tuổi trẻ, lứa tuổi nam thanh niên đủ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc.

II. Trong những năm qua, được sự giúp đỡ của BCH, Cấp ủy cơ sở được xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng của cán bộ hội viên trong chi hội và tổ chức quán triệt học tập nghị quyết của Đảng đối với hội viênvà chấp hành chủ trương pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đồng thời thực hiện các chương trình của Hội đề ra như: công tác duy trì sinh hoạt Hội.

Kính thưa hội nghị! Trong 5 năm qua, Chi hội đã kết nạp được 18 hội viên, số hội viên chưa vào hội 7 hội viên, số hội viên thực hiện phong trào thi đua của địa phương100%.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ ………

Tập trung xây dựng chi hội vững mạnh toàn diện, không có gia đình hội viên có con, cháu mắc tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, nghiện ngập …

Đồng thời trong năm năm tới vận động những hội viên đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Hội, là hội viên anh bộ đội cụ Hồ. Và phấn đấu tập thể chi hội 5 năm tới đạt trong sạch, xuất sắc vững mạnh về mọi mặt, phấn đấu Chi hội CCB Chiến Thắng vững mạnh toàn diện.

Về chính trị tư tưởng: 100% hội viên hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và địa phương, không có hội viên sai phạm quan điểm sai trái, hội viên là đảng viên không vi phạm những điều đảng viên không được làm, chi hội phấn đấu trong 5 năm tới không còn hội viên nghèo, chi hội phấn đấu hộ khá giàu trong chi hội đạt 100%. Quỹ hội bình quân hết nhiệm kỳ …… đồng đến……..đồng/ hội viên.

Kính thưa hội nghị, trên đây là bản tổng kết trong 5 năm tới phấn đấu trong 5 năm tới chi hội vững mạnh toàn diện về mọi mặt.

Kết thúc bản báo cáo tổng kết, tôi xin kính chúc toàn thể đại hội sức khỏe, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

….……………., ngày …. tháng ….. năm …….

Chi hội trưởng CCB ……….

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bộ đội – Quốc phòng – Thương binh trong phần biểu mẫu nhé.

Câu hỏi về Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Đánh giá bài viết Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777
Lượt xem: 87778777

Từ khóa tìm Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015

Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015
cách Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015
hướng dẫn Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015
Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Năm 2015 miễn phí

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời