Copywriting viết sao để thuyết phục người khác muốn đọc

100.000 

Nắm rõ quy trình 6 bước ứng dụng kỹ năng Copywriting vào làm Quảng cáo, Content Marketng, Pr để có được tư duy như 1 chuyên gia Copywrting.

  • Thời lượng: 02 giờ 30 phút
  • Giáo trình: 24 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Copywriting viết sao để thuyết phục người khác muốn đọc

100.000