Kết nối đúng người – Thay đổi vận mệnh

100.000 

Bạn sẽ Làm chủ 5 tuyệt chiêu kết nối với bất cứ ai và 7 chiến lược kết nối quan hệ siêu lợi nhuận qua khoá học này

  • Thời lượng: 03 giờ 49 phút
  • Giáo trình: 30 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Kết nối đúng người – Thay đổi vận mệnh

100.000