Lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp trong 7 ngày

100.000 

12 phương pháp định giá, chiến lược đẩy và kéo trong phân phối và 12 phương pháp khuyến mãi hiệu quả

  • Thời lượng: 03 giờ 47 phút
  • Giáo trình: 38 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp trong 7 ngày

100.000