Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6 Phiếu góp ý bản thảo tài liệu giáo dục địa phương lớp 3

Bạn đang tìm hiểu về Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6, hôm nay edu5.info mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết về Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6 hữu ích với bạn.

Phiếu góp ý bản thảo tài liệu giáo dục địa phương lớp 3

Tải về

Phiếu góp ý bản thảo tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 là mẫu được giáo viên lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về việc trưng cầu ý kiến về tài liệu giáo dục địa phương dành cho năm học 2022-2023.

Nội dung trong mẫu nhận xét cần trình bày đầy đủ các thông tin như: Tên tài liệu giáo dục địa phương, nhận xét về những ưu điểm, nhược điểm của tải liệu giáo dục địa phương. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Phiếu góp ý tài liệu giáo dục địa phương

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN BIÊN SOẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý
BẢN THẢO TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 3
TỈNH HẢI DƯƠNG

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỌC GÓP Ý

Họ và tên:……………………….

Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên, trường ………………….

Số điện thoại liên hệ: …………………

II. NỘI DUNG GÓP Ý

1. Ưu điểm của tài liệu

– Cấu trúc được trình bày khoa học, tên các chủ đề tường minh, tranh ảnh rõ nét.

– Nội dung GDDP đã đề cập đến một số vấn đề cơ bản về cảnh quan thiên nhiên; đặc sản, món ăn truyền thống; danh nhân xưa; 1 số tổ chức chính trị xã hội của quê hương.

+ Mỗi chủ đề được thiết kế thành bài học cụ thể với những thông tin đảm bảo tính chính xác, khoa học, gần gũi, dễ hiểu, giúp học sinh cảm nhận và hiểu rõ hơn những vấn đề của địa phương quê hương Hải Dương. Hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh qua mỗi hoạt động.

+ Từ đó, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, thích tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo vệ những cảnh đẹp, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của địa phương.

+ Giúp cho giáo viên có thêm tài liệu để nghiên cứu, biên soạn kế hoạch bài dạy phù hợp, sinh động, phong phú kiến thức địa phương vào tiết dạy.

2. Nội dung tài liệu (nêu ý kiến về mục tiêu, nội dung kiến thức, tranh ảnh, ngôn ngữ sử dụng trong từng chủ đề. Đánh giá mức độ phù hợp, chưa phù hợp ở từng chủ đề và đề xuất điều chỉnh)

2.1. Chủ đề: Danh lam thắng cảnh quê hương em

Mục tiêu:

– Chủ đề giới thiệu được những cảnh đẹp của quê hương.

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động ( Khởi động, kết nối- Khám phá- Luyện tập, thực hành- Vận dụng, mở rộng)

– HS biết, cảm nhận và hiểu được những nét tiêu biểu về các cảnh đẹp nổi tiếng của quê hương Hải Dương.

– Vận dụng những điều đã học giới thiệu được về cảnh đẹp quê hương mình.

– Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương và có ý thức bảo vệ cảnh đẹp trên quê hương mình.

Nội dung kiến thức: Phù hợp với các đối tượng HS, vừa mang tính vừa sức đồng thời phát huy được năng lực học tập của học sinh. Các hoạt động học tập cụ thể.

Tranh ảnh: Hình ảnh rõ ràng, sắc nét, màu sắc hài hòa, đẹp.

Ngôn ngữ sử dụng: Dễ hiểu, gần gũi, rõ các lệnh

Đánh giá mức độ: Phù hợp

2.2. Chủ đề: Đặc sản quê hương em

Mục tiêu: – Chủ đề giới thiệu được một số đặc sản của quê hương

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động ( Khởi động, kết nối- Khám phá- Luyện tập, thực hành- Vận dụng, mở rộng).

– HS biết 1 số đặc sản ở từng địa phương của tỉnh Hải Dương.

– Vận dụng những điều đã học giới thiệu được về 1 số đặc sản của quê hương mình.

– Bồi dưỡng cho học sinh tôn trọng và yêu quý các sản vật của quê hương.

Nội dung kiến thức: Phù hợp với các đối tượng HS

– Phát huy được năng lực học tập của HS.

Tranh ảnh: Hình ảnh rõ, màu sắc phù hợp.

Ngôn ngữ sử dụng: Các lệnh rõ ràng

Đánh giá mức độ: Phù hợp

2.3. Chủ đề: Khu di tích Văn miếu Mao Điền

Mục tiêu: – Chủ đề giới thiệu cụ thể khu di tích của tỉnh Hải Dương.

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động ( Khởi động, kết nối- Khám phá- Luyện tập, thực hành- Vận dụng, mở rộng).

– Giúp HS có những hiểu biết cơ bản về vị trí và những di tích trong khu di tích Văn miếu Mao Điền của tỉnh Hải Dương.

– Qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương và góp phần bảo vệ di tích lịch sử của quê hương mình .

Nội dung kiến thức: Thông tin chính xác. Phát huy được năng lực học tập của HS.

Tranh ảnh: Ảnh chụp chân thực, rõ nét.

Ngôn ngữ sử dụng: Các lệnh rõ ràng

Đánh giá mức độ: Phù hợp

2.4. Chủ đề: Danh nhân Hải Dương xưa

Mục tiêu: – Chủ đề giúp HS có những hiểu biết về 1 số danh nhân xưa của tỉnh

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động ( Khởi động, kết nối- Khám phá- Luyện tập, thực hành- Vận dụng, mở rộng).

– Bồi dưỡng cho các em noi gương các danh nhân của địa phương.

Nội dung kiến thức: Thông tin chính xác. Phát huy được năng lực học tập của HS.

Tranh ảnh: Ảnh chụp chân thực, rõ nét.

Ngôn ngữ sử dụng: Các lệnh rõ ràng

Đánh giá mức độ: Phù hợp

2.5. Chủ đề: Món ăn truyền thống quê hương em

Mục tiêu: – Chủ đề khơi gợi cho các em kể được những món ăn truyền thống của địa phương.

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động ( Khởi động, kết nối- Khám phá- Luyện tập, thực hành- Vận dụng, mở rộng).

– Bồi dưỡng cho HS yêu thích món ăn truyền thống cũng như biết các nguyên liệu để làm ra món ăn đó.

Nội dung kiến thức: Vừa sức, phù hợp với các đối tượng HS.

Tranh ảnh: Thể hiện các hoạt động rõ ràng

Ngôn ngữ sử dụng: Các lệnh phù hợp.

Đánh giá mức độ: Phù hợp

2.6. Chủ đề: Tổ chức Chính trị- Xã hội quê hương em

Mục tiêu: – Chủ đề giúp các em có hiểu biết về một số tổ chức và hoạt động chính trị, xã hội của địa phương.

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động ( Khởi động, kết nối- Khám phá- Luyện tập, thực hành- Vận dụng, mở rộng).

– Bồi dưỡng cho các em có ý thức khi tham gia các hoạt động của địa phương.

Nội dung kiến thức: Thực tế, rất phù hợp trong đời sống.

Tranh ảnh: Hình ảnh rõ, màu sắc hài hòa, sắp xếp phù hợp.

Ngôn ngữ sử dụng: Các lệnh rõ ràng

Đánh giá mức độ: Phù hợp

III. Kiến nghị đề xuất

Để thực hiện tài liệu GDĐP trong trường học hiệu quả, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về việc sử dụng, giảng dạy tài liệu GDĐP.

Nhà trường tổ chức các hoạt động cho học sinh thực hành nấu ăn, tham quan, học tập tại các di tích ở quê hương ( nếu có điều kiện) nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa cho học sinh.

…….., ngày …tháng …năm 2022

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Câu hỏi về Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Đánh giá bài viết Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222
Lượt xem: 92229222

Từ khóa tìm Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6
cách Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6
hướng dẫn Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Địa Phương Lớp 6 miễn phí

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời