Trở thành bậc thầy đệm hát guitar trong 7 ngày

100.000 

Học những kỹ năng thực tế, mang tính ứng dụng cao, có thể chơi đàn ngay lập tức để tự chơi hơn 500 bản nhạc’

  • Thời lượng: 02 giờ 44 phút
  • Giáo trình: 27 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Trở thành bậc thầy đệm hát guitar trong 7 ngày

100.000