Ứng dụng thiền giúp trẻ tập trung và tăng cường sức khỏe

100.000 

Khoá học trình bày các phương pháp thực hành thiền đơn giản, dễ thực hiện, mang tính khoa học cao. Bao gồm: lợi ích, kỹ thuật, bài mẫu, và hướng dẫn thực hành qua từng trường hợp cụ thể.

  • Thời lượng: 01 giờ 58 phút
  • Giáo trình: 32 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Ứng dụng thiền giúp trẻ tập trung và tăng cường sức khỏe

100.000