Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp

100.000 

Bật mí phương pháp xây dựng thương hiệu một cách hiệu quả chia sẻ cho các bạn về thương hiệu và tầm quan trọng của thương hiệu giúp daonh nghiệp của bạn kinh doanh ngày càng thành công

  • Thời lượng: 02 giờ 16 phút
  • Giáo trình: 34 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp

100.000