Bí quyết tuyển chọn và đãi ngộ người tài

100.000 

Là chủ doanh nghiệp cần phải biết lựa chọn người tài nhưng bạn quá bận để trực tiếp làm điều đó, khoá học này sẽ giúp bạn tuyển dụng được người tài nhất.

  • Thời lượng: 03 giờ 44 phút
  • Giáo trình: 41 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Bí quyết tuyển chọn và đãi ngộ người tài

100.000