Khởi nghiệp thực chiến từ A – Z

100.000 

Giúp bạn hiểu đúng đắn và sẵn sàng khởi nghiệp để thành công.

  • Thời lượng: 03 giờ 52 phút
  • Giáo trình: 46 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Khởi nghiệp thực chiến từ A – Z

100.000