Nghề Quản trị hành chính và Thư ký văn phòng chuyên nghiệp

100.000 

Khóa học cung cấp kiến thức về nghề Quản trị hành chính và thư kí văn phòng chuyên nghiệp đáp ứng với môi trường làm việc thực tế trong những doanh nghiệp/ tập đoàn lớn có hệ thống tại Việt Nam.

  • Thời lượng: 02 giờ 18 phút
  • Giáo trình: 18 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Nghề Quản trị hành chính và Thư ký văn phòng chuyên nghiệp

100.000