Nghệ thuật xây dựng văn hoá doanh nghiệp

100.000 

Văn hoá doanh nghiệp vai trò quan trọng nhất trong sự thành công bền vững của một tổ chức

  • Thời lượng: 01 giờ 36 phút
  • Giáo trình: 17 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Nghệ thuật xây dựng văn hoá doanh nghiệp

100.000