Nghiệp vụ Logistics cho người mới bắt đầu

100.000 

Đây là Module đầu tiên giúp cho các bạn tiếp xúc với lượng kiến thức thực tế của ngành Logistics.

  • Thời lượng: 02 giờ 23 phút
  • Giáo trình: 26 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Nghiệp vụ Logistics cho người mới bắt đầu

100.000