Đọc vị đối phương trong đàm phán – thương lượng

100.000 

Giải mã và thấu hiểu đối phương ngay từ những cử chỉ và thái độ nhỏ, giúp bạn có được chìa khóa để thực hiện đàm phán, thương thuyết và chinh phục đối phương một cách nhanh chóng!

  • Thời lượng: 03 giờ 11 phút
  • Giáo trình: 31 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Đọc vị đối phương trong đàm phán – thương lượng

100.000