Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thế giới phẳng

100.000 

Tạo dựng thương hiệu cá nhân qua nhiều kênh thông tin khác nhau – Phát triển và kiểm soát thương hiệu của chính mình.

  • Thời lượng: 02 giờ 20 phút
  • Giáo trình: 36 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thế giới phẳng

100.000