Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp

100.000 

Khóa học này giúp bạn Hiểu rõ bản thân, biết cách rèn luyện bản thân, Đọc vị được người đồng hành có đi đến thành công hay không

  • Thời lượng: 00 giờ 46 phút
  • Giáo trình: 12 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp

100.000