Khởi nghiệp không sợ thất bại

100.000 

Khóa học này giúp bạn đánh giá ý tưởng và mục tiêu lớn. Thiết lập kế hoạch marketing hoàn hảo đồng thời tạo lập các mối quan hệ để thành công.

  • Thời lượng: 02 giờ 24 phút
  • Giáo trình: 24 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Khởi nghiệp không sợ thất bại

100.000