Phá vỡ khoảng cách – bán hàng tập trung

100.000 

Khóa học giúp bạn tổ chức workshop từ a-z, giúp bạn bán hàng tập trung, hiệu quả cao. Tăng động lực chiến đấu & giữ lửa liên tục cho đội ngũ sales chiến quyết liệt.

  • Thời lượng: 02 giờ 52 phút
  • Giáo trình: 25 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Phá vỡ khoảng cách – bán hàng tập trung

100.000