Nghệ thuật bán hàng công thức 6C

100.000 

Kỹ thuật giao tiếp chuyên nghiệp để chốt sale hiệu quả, chinh phục khách hàng khó tính, bạn sẽ trở thành người bán hàng thành công.

  • Thời lượng: 01 giờ 47 phút
  • Giáo trình: 32 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Nghệ thuật bán hàng công thức 6C

100.000