CEO và Nghệ thuật Quản trị Nhân sự

100.000 

Sở hữu đội ngũ nhân sự bạn hằng mong ước bằng các nghệ thuật đơn giản, dễ dàng mà hiệu quả

  • Thời lượng: 02 giờ 46 phút
  • Giáo trình: 30 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
CEO và Nghệ thuật Quản trị Nhân sự

100.000