mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021 Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2022 (24 mã đề)

Bạn đang tìm hiểu về mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung về mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021 hữu ích với bạn.

Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2022 (24 mã đề)

Đáp án chính thức GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 (24 mã đề). Sáng ngày 8/7/2022 các thí sinh đã hoàn thành xong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, môn Giáo dục công dân là môn thi cuối cùng của tổ hợp này. Nhằm giúp các em học sinh và phụ huynh dễ dàng tra cứu các thông tin về đề thi và đáp án mới nhất, Hoatieu.vn xin chia sẻ tất tần tật các mã đề thi và đáp án tương ứng của từng mã đề GDCD gửi tới bạn đọc bài viết này.

Hãy cùng Hoatieu.vn theo dõi đáp án môn GDCD nhé.

Đáp án chính thức của Bộ môn GDCD 2022

Đáp án chính thức của Bộ môn GDCD 2022

1. Đáp án GDCD THPT 2022 (Gợi ý 24 mã đề)

Môn Giáo dục công dân là môn được khá nhiều các bạn học sinh lựa chọn để thi tốt nghiệp bởi môn này được đánh giá là môn lý thuyết gần với đời sống, không đặt nặng lý thuyết cũng như không có các công thức tính toán như các môn trong tổ hợp Khoa học tự nhiên. Mặc dù là môn thi tốt nghiệp nhưng chúng ta không nên chủ quan vì rất dễ khoanh nhầm có thể không đủ điểm tốt nghiệp. Các bạn sĩ tử hãy đối chiếu với các đáp án dưới đây để yên tâm về kết quả bài thi nhé.

Mã đề 301

81.D

82.A

83.D

84.B

85.C

86.A

87.C

88.C

89.D

90.A

91.B

92.D

93.D

94.A

95.B

96.B

97.B

98.C

99.A

100.A

101.C

102.D

103.A

104.A

105.C

106.B

107.D

108.D

109.B

110.C

111.B

112.C

113.D

114.C

115.A

116.D

117.D

118.B

119.B

120.C

Mã đề 302

81.C

82.C

83.A

84.A

85.B

86.D

87.A

88.D

89.D

90.C

91.A

92.C

93.C

94.A

95.D

96.B

97.B

98.D

99.D

100.C

101.C

102.D

103.B

104.D

105.A

106.A

107.B

108.C

109.C

110.B

111.C

112.A

113.D

114.D

115.C

116.C

117.A

118.B

119.D

120.B

Mã đề 303

81. B

82. A

83. D

84. B

85. A

86. D

87. D

88. D

89. A

90. A

91. C

92. B

93. D

94. D

95. D

96. C

97. B

98. D

99. D

100. B

101. C

102. C

103. C

104. D

105. B

106. B

107. B

108. C

109. C

110. C

111. D

112. C

113. D

114. B

115. C

116. C

117. C

118. C

119. B

120. B

Mã đề 304

81.D

82.A

83.A

84.B

85.C

86.C

87.C

88.D

89.A

90.D

91.D

92.C

93.A

94.A

95.B

96.A

97.C

98.D

99.B

100.A

101.C

102.B

103.D

104.C

105.B

106.A

107.B

108.A

109.C

110.D

111.B

112.C

113.B

114.C

115.B

116.A

117.B

118.A

119.D

120.A

Mã đề 305

81.B

82.D

83.B

84.D

85.C

86.D

87.C

88.A

89.B

90.C

91.C

92.D

93.C

94. A

95. C

96.A

97.C

98.C

99.A

100.D

101.D

102.A

103.A

104.A

105.D

106.A

107.D

108.C

109. C

110.B

111.D

112.A

113.A

114.C

115.A

116.C

117.A

118.D

119.A

120.B

Mã đề 306

81. A

82. C

83. C

84. B

85. D

86. D

87. B

88. C

89. C

90. D

91. B

92. D

93. D

94. A

95. A

96. B

97. D

98. B

99. B

100. A

101. C

102. D

103. A

104. A

105. A

106. B

107. D

108. B

109.B

110. B

111. A

112. B

113. C

114. A

115. A

116. B

117. B

118. A

119. D

120. C

Mã đề 307

81.A

82.B

83.A

84.A

85.D

86.A

87.C

88.B

89.C

90.B

91.C

92.B

93.A

94.B

95.C

96.C

97.A

98.D

99.B

100.C

101.A

102.A

103.B

104.C

105.A

106.A

107.B

108.C

109.D

110.C

111.B

112.C

113.D

114.D

115.D

116.B

117.C

118.A

119.B

120.C

Mã đề 308

81. C

82.C

83.B

84.D

85.C

86.B

87.A

88.C

89.D

90.A

91.A

92.C

93.D

94.C

95.C

96.D

97.A

98.B

99.B

100.A

101.D

102.A

103.D

104.A

105.A

106.B

107.B

108.A

109.B

110.B

111.D

112.A

113.D

114.B

115.A

116.B

117.B

118.A

119.D

120.A

Mã đề 309

81. D

82.C

83.D

84.C

85.B

86.C

87.C

88.A

89.C

90.D

91.A

92.B

93.B

94.B

95.A

96.B

97.D

98.C

99.D

100.A

101.B

102.D

103.D

104.C

105.B

106.C

107.C

108.B

109.D

110.D

111.D

112.C

113.D

114.A

115.D

116.B

117.B

118.B

119.C

120.B

Mã đề 310

81.C

82.D

83.D

84.A

85.D

86.B

87.D

88.A

89.C

90.D

91.C

92.D

93.B

94.B

95.A

96.A

97.A

98.D

99.A

100.A

101.C

102.A

103.D

104.B

105.C

106.C

107.C

108.B

109.C

110.B

111.B

112.D

113.B

114.C

115.C

116.A

117.B

118.C

119.B

120.A

Mã đề 311

81.D

82.C

83.A

84.C

85.A

86.C

87.A

88.C

89.C

90.B

91.C

92.C

93.D

94.B

95.B

96.D

97.D

98.B

99.D

100.A

101.C

102.A

103.A

104.B

105.A

106.B

107.D

108.A

109.A

110.B

111.D

112.B

113.C

114.A

115.D

116.B

117.B

118.D

119.D

120.D

Mã đề 312

81. D

82.D

83.C

84.A

85.D

86.B

87.C

88.D

89.D

90. B

91. C

92. C

93. A

94.B

95.D

96.B

97.A

98.A

99.C

100.A

101.C

102.A

103.A

104.C

105.C

106.A

107.C

108.C

109.D

110.C

111.C

112.D

113.D

114.A

115.A

116.C

117.D

118.C

119.A

120.D

Mã đề 313

81.C

82.B

83.B

84.D

85.C

86.D

87.C

88.A

89.A

90.D

91.C

92.D

93.A

94.D

95.C

96.A

97.A

98.D

99.A

100.C

101.C

102.A

103.B

104.B

105.D

106.C

107.C

108.A

109.B

110.D

111.A

112.C

113.B

114.B

115.B

116.C

117.A

118.B

119.B

120.A

Mã đề 314

81.D

82.D

83.A

84.B

85.C

86.A

87.B

88.D

89.D

90.D

91.C

92.A

93.B

94.D

95.B

96.B

97.A

98.B

99.D

100.C

101.D

102.B

103.D

104.A

105.C

106.B

107.A

108.C

109.A

110.B

111.B

112.C

113.D

114.C

115.B

116.C

117.B

118.C

119.C

120.D

Mã đề 315

81. A

82.D

83. C

84.B

85.A

86.B

87.A

88.A

89.B

90.B

91.A

92.B

93.A

94.C

95.C

96.B

97.C

98.D

99.D

100.A

101.D

102.A

103.B

104.D

105.B

106.A

107.B

108.A

109.D

110.A

111.D

112.D

113.A

114.B

115.B

116.D

117.A

118.D

119.C

120.D

Mã đề 316

81. D

82.B

83.C

84.D

85.A

86.A

87.C

88.B

89.A

90.A

91.C

92.A

93.C

94.B

95.D

96.B

97.D

98.B

99.A

100.D

101.C

102.A

103.D

104.C

105.C

106.C

107.B

108.D

109.D

110.B

111.D

112.C

113.A

114.B

115.D

116.A

117.B

118.C

119.D

120.B

Mã đề 317

81.A

82.B

83.D

84.D

85.C

86.B

87.B

88.A

89.D

90.C

91.A

92.B

93.B

94.A

95.C

96.B

97.B

98.A

99.A

100.D

101.A

102.C

103.C

104.A

105.C

106.C

107.A

108.B

109.B

110.C

111.A

112.D

113.C

114.C

115.C

116.A

117.D

118.D

119.D

120.B

Mã đề 318

81. A

82. B

83. C

84.A

85.D

86.B

87.D

88.C

89.D

90.A

91.A

92.B

93.A

94.D

95.C

96.C

97.B

98.B

99.B

100.A

101.B

102.A

103.D

104.A

105.D

106.A

107.D

108.B

109.D

110.A

111.D

112.B

113.D

114.B

115.A

116.B

117.A

118.A

119.D

120.A

Mã đề 319

81.D

82.C

83.C

84.A

85.C

86.C

87.D

88.C

89.A

90.C

91.B

92.A

93.C

94.C

95.A

96.B

97.A

98.D

99.B

100.B

101.D

102.B

103.B

104.C

105.D

106.B

107.C

108.D

109.B

110.D

111.D

112.C

113.B

114.D

115.B

116.D

117.D

118.A

119.D

120.B

Mã đề 320

81.C

82.B

83.C

84.C

85.B

86.A

87.D

88.B

89.B

90.C

91.B

92.A

93.B

94.D

95.B

96.D

97.D

98.D

99.B

100.B

101.D

102.C

103.C

104.B

105.D

106.D

107.A

108.C

109.D

110.A

111.C

112.A

113.A

114.C

115.A

116.A

117.C

118.A

119.D

120.D

Mã đề 321

81.C

82.A

83.D

84.C

85.D

86.D

87.B

88.C

89.D

90.A

91.D

92.B

93.B

94.A

95.D

96.C

97.C

98.B

99.C

100.B

101.A

102.D

103.D

104.C

105.D

106.C

107.B

108.C

109.B

110.A

111.C

112.B

113.A

114.C

115.B

116.A

117.D

118.A

119.B

120.A

Mã đề 322

81.D

82.A

83.A

84.C

85.D

86.D

87.C

88.A

89.C

90.C

91.C

92.B

93.C

94.D

95.B

96.D

97.B

98.D

99.A

100.C

101.C

102.B

103.B

104.C

105.A

106.D

107.A

108.C

109.C

110.D

111.B

112.A

113.A

114.D

115.B

116.A

117.C

118.B

119.A

120.B

Mã đề 323

81.B

82.D

83.C

84.B

85.D

86.A

87.C

88.D

89.B

90.A

91.C

92.A

93.B

94.D

95.A

96.C

97.B

98.D

99.A

100.D

101.D

102.C

103.C

104.C

105.B

106.B

107.A

108.B

109.A

110.D

111.B

112.D

113.B

114.D

115.A

116.A

117.A

118.C

119.A

120.D

Mã đề 324

81. C

82.A

83.D

84.C

85.D

86.D

87.B

88.C

89.C

90.D

91.B

92.C

93.B

94.A

95.B

96.B

97.A

98.C

99.B

100.B

101.C

102.B

103.A

104.A

105.C

106.A

107.A

108.B

109.A

110.C

111.A

112.A

113.B

114.D

115.C

116.B

117.A

118.D

119.A

120.C

2. Đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD

Đang cập nhật…

3. Tra cứu điểm thi THPT 2022

Mời các bạn truy cập đường link sau để tra cứu điểm thi THPT 2022 tại các tỉnh thành trên cả nước.

  • Link tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2022 – 2023.

Bài viết có tổng hợp đầy đủ đường link tra cứu điểm thi tất cả các môn thi tại các cụm thi ở các tỉnh thành trên cả nước giúp các bạn có thể tra cứu điểm dễ dàng.

Mời bạn đọc tham khảo đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021 để đối chiếu kết quả học tập và năng lực làm bài ở các dạng đề thi năm 2021. Đề thi các năm của Bộ giáo dục thường sát với chương trình đào tạo bậc THPT, do vậy trong quá trình ôn luyện học sinh được làm tất cả các dạng đề thi các năm. Việc đối chiếu, so sánh kết quả làm bài của đề thi các năm trước cũng dự đoán tương đối điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay. Bạn đọc hãy theo dõi bài viết của Hoatieu.vn thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất cũng như tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 nhanh nhất nhé.

4. Đáp án GDCD THPT quốc gia 2021 chính thức của Bộ

Đáp án GDCD chính thức của Bộ

5. Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021

Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021 mã đề 310

Đáp án đề GDCD thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

 Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021

 Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021

 Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021

Trên đây là Đáp án thi THPT quốc gia 2021 môn GDCD.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

  • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh
  • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Câu hỏi về mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Đánh giá bài viết mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555
Lượt xem: 55555555

Từ khóa tìm mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021

mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021
cách mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021
hướng dẫn mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021
mcetoc_1g6abcge7o#Đáp Án Công Dân Thpt Quốc Gia 2021 miễn phí

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời