Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao

100.000 

Trang bị cho bạn những kiến thức về Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao với những tình huống, bài học cụ thể: báo cáo, kế hoạch, check list, làm việc nhóm,..
  •  Thời lượng: 03 giờ 31 phút
  •  Giáo trình: 43 bài giảng
  •  Sở hữu khóa học trọn đời
  •  Cấp chứng nhận hoàn thành
Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao

100.000