Trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

100.000 

Khóa học trợ lý giám đốc online sẽ giúp bạn hiểu rõ công việc của trợ lý Giám đốc và Các Kỹ năng quan trọng để có thể trở thành cánh tay đắc lực của Sếp.

  • Thời lượng: 02 giờ 19 phút
  • Giáo trình: 18 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

100.000