Adobe Photoshop: Thiết Kế Giao Diện Game Mobile

100.000 

Tham gia khóa học để Khám phá Adobe Photoshop, ứng dụng Photoshop vào thiết kế giao diện Game Mobie cho riêng mình thật ấn tượng, chuyên nghiệp, tạo thêm cơ hội nghề nghiệp với mức lương khủng

  • Thời lượng: 02 giờ 33 phút
  • Giáo trình: 31 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Adobe Photoshop: Thiết Kế Giao Diện Game Mobile

100.000