Kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng đỉnh cao

100.000 

Giúp khách hàng luôn nhớ tới bạn với sự chăm sóc và phục vụ tuyệt vời khiến họ sẽ trở thành những khách hàng trung thành của bạn.

  • Thời lượng: 02 giờ 59 phút
  • Giáo trình: 32 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng đỉnh cao

100.000