Xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh

100.000 

Tạo mối quan hệ – phát triển trong kinh doanh.

  • Thời lượng: 02 giờ 49 phút
  • Giáo trình: 37 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh

100.000