Quản lý cửa hàng bán lẻ

100.000 

Khóa học quản lý cửa hàng bán lẻ tăng lợi nhuận cho cửa hàng chìa khóa giúp bạn nắm vững kiến thức về quản lý cửa hàng, thu hút khách hàng đạt hiệu quả cao

  • Thời lượng: 04 giờ 31 phút
  • Giáo trình: 43 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Quản lý cửa hàng bán lẻ

100.000