Thấu hiểu bản thân – Định hướng tương lai

100.000 

Thông qua sinh trắc vân tay giúp bạn khám phá ra tài năng của bản thân, phát triển và bồi dưỡng nó, từ đó đột phá trong công việc và sự nghiệp

  • Thời lượng: 03 giờ 23 phút
  • Giáo trình: 20 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Thấu hiểu bản thân – Định hướng tương lai

100.000