Xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo

100.000 

Con đường hiệu quả và nhanh nhất giúp bạn trở thành một lãnh đạo đáng tin cậy hơn, truyền tải đúng, trúng mục tiêu những giá trị mà nhân viên của bạn mong muốn.

  • Thời lượng: 03 giờ 24 phút
  • Giáo trình: 19 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo

100.000