Bí quyết huy động vốn thông minh từ con số 0

100.000 

Xây dựng hệ thống phân bổ và quản lý dòng tiền vốn, tiền sinh lời lâu dài, tiếp cận nguồn vốn và đầu tư thông minh

  • Thời lượng: 02 giờ 51 phút
  • Giáo trình: 39 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Bí quyết huy động vốn thông minh từ con số 0

100.000