Học làm kỹ xảo trong sản xuất video bằng ADOBE AFTER EFFECTS

100.000 

Khoá học làm video bằng AFTER EFFECTS – Khóa học giúp bạn thành thạo làm kỹ xảo video, biết cách áp dụng các kỹ xảo 2D, 3D trong phần mềm Adobe After Effects để tạo kỹ xảo theo yêu cầu công việc.

  • Thời lượng: 02 giờ 42 phút
  • Giáo trình: 21 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Học làm kỹ xảo trong sản xuất video bằng ADOBE AFTER EFFECTS

100.000