Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender

100.000 

Khóa học blender Online làm phim hoạt hình 3D với chuyên gia giúp bạn thành thạo trong các quy trình tạo ra 1 nhân vật hoạt hình 3D một cách nhanh chóng nhất

  • Thời lượng: 05 giờ 37 phút
  • Giáo trình: 40 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender

100.000