Học lập trình C/C++ TỪ A – Z

100.000 

Khóa học C++ online bạn trang bị cho bạn kỹ năng lập trình ngôn ngữ C/ C++ từ cơ bản đến nâng cao, được minh họa thông qua các bài tập thực hành đơn giản. Đồng thời giúp bạn nắm được kiến thức nền tảng học C++/C để bạn tiếp tục học thêm nhiều ngôn ngữ khác.

  • Thời lượng: 15 giờ 38 phút
  • Giáo trình: 100 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Học lập trình C/C++ TỪ A – Z

100.000