Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

100.000 

Khóa học giúp bạn thành thạo lập trình Backend. Tự thiết kế phần mềm quản lý cho riêng mình, quản lý contact, quản lý công việc, quản lý hàng hoặc học cao hơn lên lập trình Fullstack

  • Thời lượng: 12 giờ 42 phút
  • Giáo trình: 75 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

100.000