Lập Trình Python Từ Zero – Hero

100.000 

Khóa học python online từ Zero đến Hero cùng chuyên gia giúp bạn có nền tảng tốt từ ngôn ngữ Python để tự mình xây dựng website, game, application

  • Thời lượng: 12 giờ 18 phút
  • Giáo trình: 89 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập Trình Python Từ Zero – Hero

100.000