Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

100.000 

Khóa học lập trình c# bài bản chi tiết nhất tại nhà. Được giảng viên tổng hợp những kiến thức thực tế vào trong bài giảng của mình giúp bạn vận dụng dễ hiểu

  • Thời lượng: 19 giờ 46 phút
  • Giáo trình: 44 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

100.000