Làm chủ Lập trình CAM NX 3 trục (Cơ bản – Chuyên sâu)

100.000 

Giúp bạn Thành thạo lập trình gia công CNC, tự tin lập trình các sản phẩm của khách hàng: Jig, khuôn, chi tiết chính xác nhất. Có tư duy lập trình thực tiễn có tính ứng dụng cao vào công việc của mình

  • Thời lượng: 06 giờ 14 phút
  • Giáo trình: 63 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Làm chủ Lập trình CAM NX 3 trục (Cơ bản – Chuyên sâu)

100.000