Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

100.000 

Khóa học lập trình WinForm với C# giúp bạn có được kiến thức toàn diện về nền tảng C#, xây dựng kiến trúc đa tầng, lập trình cơ sở dữ liệu chính xác nhất.

  • Thời lượng: 20 giờ 28 phút
  • Giáo trình: 43 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

100.000