Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

100.000 

Hướng dẫn học viên Học và làm Lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular JS một cách bài bản, đơn giản và ứng dụng được ngay. Có nền tảng để tiệp cận và bắt kịp xu hướng Angular JS mới nhất

  • Thời lượng: 13 giờ 34 phút
  • Giáo trình: 100 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

100.000