Sinh viên: Làm sao định hướng đời mình?

100.000 

Biết cách định hướng cuộc đời hiệu quả hơn – Tạo, thu hút hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ

  • Thời lượng: 05 giờ 24 phút
  • Giáo trình: 30 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Sinh viên: Làm sao định hướng đời mình?

100.000