Tổng quan về thuế

100.000 

Có cái nhìn bao quát nhất về Thuế, hiểu được thuế và áp dụng được trong công việc, cuộc sống

  • Thời lượng: 04 giờ 50 phút
  • Giáo trình: 31 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Tổng quan về thuế

100.000