Y học dinh dưỡng thực tiễn

100.000 

Khóa học về dinh dưỡng – Hướng dẫn về cách xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp để cải thiện sức khỏe tuyệt đối. Giúp bạn hiểu biết cơ thể muốn gì và vai trò dưỡng chất đối với sức khỏe quan trọng như thế nào

  • Thời lượng: 10 giờ 07 phút
  • Giáo trình: 80 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Y học dinh dưỡng thực tiễn

100.000